Uspješno / Success

Hvala vam na vašoj donaciji. Donacija je uspješno izvršena.

Thank you for your donation. The donation was successfully made.
  • Referentni broj (Reference number):
  • Naplaćen iznos (Amount):
  • Metod plaćanja (Card type):
  • Autorizacioni kod banke (Bank authorization code):
  • Datum i vreme transakcije (Transaction time):

Postanite dio zajednice