Puno poslovno ime privrednog društva je: NVO Mreža znanja,
Sedište: Podgorica, ulica: Beogradska br. 7
Odgovorno lice: Dražen Raičković
PIB: 02808536

Kontakt telefon: 020 232 344
Kontakt email adresa: mreza.znanja@yahoo.com