Ista kartica, dodatna online sigurnost.
Visa Secure je nova uslugu koja Vam omogućava online kupovinu uz dodatnu sigurnost.
Jednostavnim postupkom Visa Secure Vaš identitet se potvrđuje prilikom kupovine u online trgovinama
uključenima u program. Ovaj pogodan način kupovine moguć je putem Vaše postojeće Visa kartice.
Osim toga, Visa Secure je brz postupak. Potrebno je samo jednom registrovati svoju karticu i kreirati
password. Potom, nakon obavljene kupovine u trgovinama uključenima u program, pojavit će se Visa
Secure prozor. Jednostavno unesite svoj password i kliknite na “submit”. Vaš je identitet potvrđen, a
kupovina sigurna.
Kako biste aktivirali Visa Secure na svojoj Visa kartici ili saznali više o ovome, kontaktirajte svoju
financijsku ustanovu koja Vam je izdala Vašu Visa karticu.
Za detaljne informacije o Visa Secure programu kliknite na www.visaeu.com.